Zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de Grondbank Rotterdam Zoetermeer Gouda (RZG) Zuidplas inclusief meerjarenraming 2022-2024

Datum besluit: 12 mei 2020


De provincie neemt deel in de Gemeenschappelijke regeling van de Grondbank RZG Zuidplas. De Grondbank RZG Zuidplas heeft de provincie gevraagd om een zienswijze over de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. Gedeputeerde Staten adviseren Provinciale Staten desgevraagd in de zienswijze aan te geven om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Type besluit: GS-vergadering