Zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2021 inclusief de meerjarenramingen 2022-2024 van de Omgevingsdiensten

Datum besluit: 12 mei 2020


De provincie neemt deel in de Gemeenschappelijke regelingen van de Omgevingsdiensten. De Omgevingsdiensten hebben de provincie gevraagd om een zienswijze over de ontwerpbegrotingen 2021 inclusief de meerjarenraming 2022-2024. Gedeputeerde Staten adviseren Provinciale Staten desgevraagd in de zienswijzen aan te geven om in te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2021 van de Omgevingsdiensten en de meerjarenramingen 2022-2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Type besluit: GS-vergadering