Antwoordbrief ministerie van OCW over Cultuureducatie met Kwaliteit

Datum besluit: 19 mei 2020Gedeputeerde Staten geven in een brief aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan deel te willen nemen aan de derde periode van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Type besluit: GS-vergadering