Beantwoording Statenvragen 3609 van de PvdD - verlenging FBP meeuwen

Datum besluit: 19 mei 2020


Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de schriftelijke vragen van de PvdD oververlenging faunabeheerplan meeuwen vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven in de antwoorden aan waarom het faunabeheerplan is verlengd en dat het uiteindelijke doel niet is om de meeuwen te bestrijden maar om te voorkomen dat de meeuwen op bepaalde locaties gaan broeden.

Type besluit: GS-vergadering