Beantwoording Statenvragen 3614 gewasbeschermingsmiddelen en waterkwaliteit

Datum besluit: 12 mei 2020Het college van Gedeputeerde Staten beantwoordt vragen van de fracties van GroenLinks, CU&SGP, PVV en PvdD over het gebruik van neonicotinoïde als Imidacloprid in Zuid-Holland en de waterkwaliteit. In de beantwoording geven GS (Gedeputeerde Staten) aan het gebruik van neonicotinoïden door aanscherping van Europees en nationaal beleid is afgenomen en dat de waterkwaliteit voor deze stoffen langzaam beter wordt. De nog bestaande problemen zullen door de gezamenlijke inzet van overheden en bedrijfsleven moeten worden aangepakt.

Type besluit: GS-vergadering