GS brief open brief oud-bestuurders Groene Hart

Datum besluit: 19 mei 2020


Op 17 januari 2020 hebben oud-bestuurders van de Stuurgroep Groene Hart een brief verstuurd van de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten van de drie Groene Hart provincies. Via deze GS-brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de reactie op de brief van de oud-bestuurders. Deze reactie is verstuurd door de voorzitter van het Bestuurlijk Platform Groene Hart.

Type besluit: GS-vergadering