Intentieverklaring oprichting mkb-werkplaats

Datum besluit: 19 mei 2020Gedeputeerde Staten hebben de intentie om een bijdrage te leveren aan de oprichting van een mkb-werkplaats, via de subsidieregeling deelakkoorden Human Capital. Gedeputeerde Staten hebben de Haagse Hogeschool als beoogde subsidieaanvrager hierover per brief geïnformeerd. De Haagse Hogeschool kan deze intentieverklaring benutten ten behoeve van de indiening van een subsidieaanvraag bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor de subsidieregeling mkb-werkplaatsen.

Type besluit: GS-vergadering