Inventarisatie 19 mei maatregelen PZH coronavirus

Datum besluit: 19 mei 2020


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten één keer week naar aanleiding van de ontwikkelingen van het coronavirus. De ene week informeren Gedeputeerde Staten door middel van een overzicht van ontwikkelingen op alle beleidsthema’s en de andere week door middel van een geactualiseerd overzicht van maatregelen die de PZH neemt om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het bijgevoegde overzicht gaat over de maatregelen van de provincie Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering