Kwalitatieve woningbehoefteverkenning Zuid-Holland 2019

Datum besluit: 19 mei 2020


De provincie Zuid-Holland heeft laten onderzoeken hoe mensen anno 2018 (willen) wonen in Zuid-Holland en welk soort woningen tot 2030 gebouwd moeten worden om tegemoet te komen aan de woonwensen die uit dit onderzoek naar voren komen. Het onderzoek laat zien dat er vraag is naar allerlei soorten nieuwe woningen. De provincie gaat hierover in gesprek met de acht woonregio's om te bezien in hoeverre hun voorgenomen woningbouwprogramma's hieraan tegemoet kunnen komen. Het gaat de provincie vooral om sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen, middenhuurwoningen, meergezinswoningen en woningen voor kleine huishoudens.

Type besluit: GS-vergadering