MIT RenD samenwerkingsprojecten verhogen deelplafond

Datum besluit: 19 mei 2020


Bij besluit PZH-2019-719351719 is reeds het deelplafond en tijdvak van de subsidieregeling MIT R&D samenwerkingsprojecten 2020 vastgesteld. Echter was op het moment van die besluitvorming de bevestiging van de extra cofinanciering van € 0,5 mln van het Ministerie van EZK er nog niet. Bij de eerste begrotingswijziging was deze er wel en daar is het subsidieplafond met een verhoging van € 960.000,- vastgesteld. Vervolgens kan nu het deelplafond van de R&D samenwerkingsprojecten worden verhoogd met dit bedrag. Deze regeling is het instrument dat aansluit bij de provinciale ambitie om de meest innovatieve regio van Nederland te zijn.

Type besluit: GS-vergadering