Stand van zaken bestuurlijke ontwikkelingen Voorne

Datum besluit: 19 mei 2020


De raden van de gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis stemden op 15 april 2020 unaniem in met een principebesluit gericht op de vorming van één nieuwe gemeente op Voorne. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2023. Daarmee is een belangrijke en historische stap gezet. Gelet op het belang van deze bestuurlijke ontwikkelingen op Voorne, hechten Gedeputeerde Staten eraan dat Provinciale Staten goed worden geïnformeerd. Vandaar dat Gedeputeerde Staten een brief schreven aan Provinciale Staten over de actuele bestuurlijke ontwikkelingen op Voorne en de beoogde vervolgstappen.

Type besluit: GS-vergadering