Subsidieregeling energie-infra op industrieterreinen

Datum besluit: 19 mei 2020


De provincie Zuid-Holland heeft een subsidieregeling in het leven geroepen voor bedrijven op industrieterreinen om een versnelling te creëren in de ontwikkeling van energie-infrastructuur. Veel energie gaat verloren zoals restwarmte dat prima gebruikt kan worden door bedrijven op het zelfde terrein. Deze regeling zorgt ervoor dat de businesscase beter sluitend te maken valt. Het betreft hier een subsidie voor niet gereguleerde energievormen zoals warmte, stroom en waterstof. Energie-infraprojecten voor stroom en aardgas vallen hier niet onder, die zijn gereguleerd. De regeling subsidieert maximaal 25% van de investeringskosten tot een maximum van € 250.00 euro bij een energie-infraproject tussen twee bedrijven. Worden er meerdere bedrijven aangesloten dan kan het maximum worden verhoogd tot € 375.000,00. De regeling geldt voor een jaar en zal daarna worden geëvalueerd en zal de provincie bezien of de regeling wordt voortgezet of zelfs verbreed.

Type besluit: GS-vergadering