Toekomst Programma Groen doet goed

Datum besluit: 19 mei 2020


IVN Natuureducatie Zuidwest heeft namens diverse partijen aan Gedeputeerde Staten een brief gestuurd over de toekomst van het programma Groen doet goed. In de nieuwe begroting voor 2020 is voor Groenparticipatie € 200.000 budget per jaar gereserveerd. Onder Groenparticipatie valt het groene vrijwilligerswerk en natuureducatie. Het programma Groen doet goed is een invulling van natuureducatie in Zuid-Holland. In de brief geven partijen aan dat het gereserveerde budget onvoldoende is om het programma is huidige vorm voort te zetten. Met dit besluit stellen GS een antwoordbrief vast. Daarnaast wordt IVN Natuureducatie Zuidwest met een delegatie uitgenodigd voor een gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken.

Type besluit: GS-vergadering