Verkenning en startnotitie Inclusief Zuid-Holland

Datum besluit: 19 mei 2020


De provincie wil een inclusieve samenleving, meer aandacht voor gelijke kansen voor iedereen. Waarbij ook ruimte is voor verschillen en maatwerk. Daarom word een verkennend onderzoek gedaan om te kijken in hoeverre het beleid van de provincie al wat doet aan inclusiviteit en of iets geleerd kan worden van andere organisaties.

Type besluit: GS-vergadering