Beantwoording vraag uit Commissie BE over behandelvoorstel RES

Datum besluit: 26 mei 2020


Gedeputeerde Staten hebben gereageerd op de aanvullende aandachtspunten voor de regionale energiestrategieën, die in de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie naar voren zijn gebracht. Er is toegezegd om opslag van energie mee te nemen als aandachtspunt.

Type besluit: GS-vergadering