Concept Regionale Energiestrategie Alblasserwaard

Datum besluit: 26 mei 2020De afgelopen jaren heeft de provincie intensief samengewerkt met de regionale partners aan de strategie voor de energietransitie van Zuid-Holland. In Zuid-Holland gaat het om 7 regio’s die allemaal een regionale energiestrategie (RES) opstellen. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het opsturen van de concept-RES Alblasserwaard naar het Nationaal Programma RES voor een tussentijdse kwalitatieve analyse van de RES door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Type besluit: GS-vergadering