Concept Regionale Energiestrategieën

Datum besluit: 26 mei 2020


De afgelopen jaren heeft de provincie intensief samengewerkt met de regionale partners aan de strategie voor de energietransitie van Zuid-Holland. In Zuid-Holland gaat dat om 7 regio’s die allemaal een Regionale EnergieStrategie (RES) opstellen. Inmiddels hebben 5 regio's (voorlopers) van concept RES’en afgerond. GS hebben ingestemd met het opsturen van deze (voorlopers) van de concept RES'en naar het Nationaal Programma RES voor een tussentijdse kwalitatieve analyse van de RES'en door het Planbureau voor de leefomgeving.

Type besluit: GS-vergadering