Hoofdlijnennotitie Vitale landbouw Zuid-Holland

Datum besluit: 26 mei 2020Gedeputeerde Staten willen de verduurzaming van de landbouw in Zuid-Holland versnellen en opschalen. Daarvoor hebben zij de hoofdlijnennotitie Vitale landbouw vastgesteld. In deze notitie geven zij hun perspectief op een vitale grondgebonden landbouwsector in 2050 en de benodigde stappen om daar te komen. Kernbegrippen hierin zijn kringlooplandbouw, ruimte voor biodiversiteit, water en landschap, een grotere plek voor een regionaal voedselsysteem en economische vitaliteit. Inmiddels heeft de provincie al diverse innovatieprogramma’s en netwerken in Zuid-Holland opgezet om te investeren in verduurzaming. Bekende voorbeelden zijn het netwerk Voedselfamilies, Groene Cirkels en de ondersteuning van het Veenweide Innovatiecentrum. Deze kennis zal worden ingezet om de doelen te bereiken. De provincie doet dat in nauwe samenwerking met de sector.

Type besluit: GS-vergadering