Reactie aan Waterschap Rivierenland op brief over beverproblematiek

Datum besluit: 26 mei 2020


De bever is een icoonsoort voor de Zuid-Hollandse natuur. De populatie groeit en breidt zijn leefgebied steeds verder uit. Dat is op zichzelf goed nieuws. Echter gebeurt het soms dat een bever zijn hol graaft in een waterkering. Dat kan onwenselijk zijn vanwege de risico's voor de veiligheid. Een aantal waterschappen heeft samen een protocol opgesteld waarin beschreven staat hoe men omgaat met bevers die een risico vormen voor de veiligheid. De eventueel te nemen stappen staan daarin vermeld, waarbij men uiteraard begint bij de meest diervriendelijke opties. Voor sommige ingrepen, zoals het verwijderen van een hol en het wegvangen van een bever, is een provinciale ontheffing nodig. Daarover heeft de provincie een brief geschreven aan het Waterschap Rivierenland.

Type besluit: GS-vergadering