RVB en woningbouw

Datum besluit: 26 mei 2020


Bij de behandeling van het onderwerp ‘Stagnatie woningbouw projectlocatie Valkenburg’’ tijdens de overlegvergadering van de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie van 12 februari 2020 is door Gedeputeerde Koning aangegeven, in reactie op de vraag van mw. Van Aelst (SP) over voorbeelden in de provincie Zuid-Holland waar het Rijksvastgoedbedrijf woningbouw frustreert of tegenhoudt, deze vraag schriftelijk te beantwoorden.

Type besluit: GS-vergadering