Wijziging Algemene subsidieverordening 2013 vanwege de uitbraak van COVID-19

Datum besluit: 26 mei 2020


Het coronavirus raakt ons allemaal en ook het subsidieproces. Aanvragers kunnen mogelijk in de problemen komen met termijnen en regels die gelden voor de door hun ontvangen subsidie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet tijdig of zelfs helemaal niet meer kunnen realiseren van een project of het niet binnen een voorgeschreven termijn doorgeven van wijzigingen. In voorkomend gevallen dwingen onze subsidieregels ons dan tot strenge maatregelen die niet passen in een crisis van deze omvang. Besluitvorming gaat om een wijzigingen van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland (Asv). Het betreft een afwijkingsbepaling voor corona-gerelateerde problemen. Daarmee kunnen onder voorwaarden gemaakte kosten worden vergoed wanneer de gesubsidieerde activiteiten door de coronacrisis niet of niet geheel konden worden uitgevoerd. Of kan worden afgeweken van de eindtermijn bij activiteiten die niet kunnen worden uitgevoerd binnen de in een regeling gestelde termijn. Ook kunnen voorschotten worden opgehoogd indien nodig.

Type besluit: GS-vergadering