Aanpak religieus erfgoed

Datum besluit: 10 november 2020


Gedeputeerde Staten hebben de brief aan Provinciale Staten vastgesteld waarmee de Staten worden geïnformeerd over de aanpak van religieus erfgoed. De aanpak bestaat uit continuering van huidige inzet met een beperkte intensivering. De aanpak van religieus erfgoed door de provincie kenmerkt zich door laagdrempelige hulp bij het behoud van kerkgebouwen aan zowel eigenaren als gemeenten. Deze hulp kan onder meer in de vorm zijn van het verstrekken van een restauratiesubsidie, het opstellen van een kerkenvisie of ondersteuning bij het herbestemmen van een leegstaand kerkgebouw. Dit zullen we blijven doen waarbij we verkennen of we in de komende jaren meer kunnen doen bij de verduurzamingsopgave.

Type besluit: GS-vergadering