Beantwoording Statenvragen 3672 Groep GO Opening sociale zonnestroominstallatie huurwoningen Leiderdorp

Datum besluit: 10 november 2020


Door de fractie GO zijn schriftelijke vragen gesteld over de opening van een sociale zonnestroominstallatie voor huurwoningen in Leiderdorp. Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering