Beslissing op bezwaar van uRecycle B.V. van 29 mei 2020 tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom

Datum besluit: 10 november 2020


Gedeputeerde Staten hebben de bezwaren van uRecycle B.V. te Rotterdam tegen het opleggen van een last onder dwangsom ongegrond verklaard. Aan uRecycle B.V. is op 20 mei 2020 een last onder dwangsom opgelegd omdat zij een inrichting in werking had zonder daarvoor over een vergunning te beschikken. Het bedrijf heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De bezwarencommissie heeft geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren en de last onder dwangsom te handhaven. Gedeputeerde Staten hebben dit advies gevolgd.

Type besluit: GS-vergadering