Cofinanciering transformatie Rijnhaven-Oost te Alphen aan den Rijn

Datum besluit: 10 november 2020


De provincie Zuid-Holland stelt een financiële bijdrage van € 950.000,- beschikbaar uit de provinciale Knelpuntenpot Woningbouw voor de bouw van circa 530 woningen in project Mijlpaal 30 in Alphen aan den Rijn.  Mijlpaal 30 is onderdeel van de transformatie van bedrijventerrein Rijnhaven Oost naar een gemengd woon- en werkmilieu. Deze bijdrage is nodig voor het uitplaatsen van twee overlastgevende bedrijven die de woningbouw nu belemmeren. Met deze uitplaatsing worden naast de woningen in Mijlpaal 30 op de langere termijn nog eens circa 650 woningen mogelijk gemaakt. Met de transformatie van Rijnhaven Oost kan Alphen tot 2030 binnenstedelijk in zijn woningbehoefte voorzien en zijn er geen uitleglocaties nodig. Het is de bedoeling om in Mijlpaal 30 minimaal 25% sociale huurwoningen en 30% voor de middenhuur te realiseren. De gemeente Alphen heeft ook een financiële bijdrage van het Rijk gevraagd.

Type besluit: GS-vergadering