Handelingswijzer opdrachten i.v.m. Corona P12

Datum besluit: 10 november 2020


Alle provincies hebben aan het begin van de coronacrisis samen een handelingswijzer opgesteld. Hierin staat hoe zij omgaan met de gevolgen van de coronamaatregelen bij inkoop en aanbestedingen. Denk bijvoorbeeld aan evenementen die niet doorgaan en extra kosten die gemaakt zijn. De provincie Zuid-Holland gebruikt deze handelingswijzer al enige tijd. Deze is nu vastgesteld als richtlijn voor vraagstukken en besluitvorming over de gevolgen van de coronacrisis bij inkoop en aanbestedingen.

Type besluit: GS-vergadering