Meerjarig afsprakenkader tussen provincie en ondersteuningsinstellingen cultuurparticipatie en erfgoed

Datum besluit: 10 november 2020


De provincie Zuid-Holland en de ondersteuningsinstellingen cultuur en erfgoed hebben een meerjarig afsprakenkader opgesteld. Dit afsprakenkader vormt de basis voor de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland met de ondersteuningsinstellingen cultuur (Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis, Popunie en SEOP) en erfgoed (Erfgoedhuis Zuid-Holland) t/m 2023.

Type besluit: GS-vergadering