The Cranberry Company in de Krimpenerwaard

Datum besluit: 10 november 2020


The Cranberry Company in de Krimpenerwaard is een onderneming die biologische cranberryteelt en natuurontwikkeling combineert op veengrond met een verhoogd waterpeil. Hiervoor heeft provincie Zuid-Holland grond in erfpacht uitgegeven. De onderneming heeft risico genomen met een, voor deze gronden, innovatieve teelt. De oogst en baten blijven langer uit dan verwacht. Omdat deze ondernemer ook helpt maatschappelijke uitdagingen mede op te lossen, wil de provincie op passende wijze het bedrijf tegemoet komen.

Type besluit: GS-vergadering