Aanpassing subsidieregeling ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland

Datum besluit: 17 november 2020


De provincie heeft op 9 juli 2020 een subsidieregeling geopend voor het ondersteunen van aflopende ondernemerscollectieven (bedrijveninvesteringszone) op bedrijventerreinen en in winkelgebieden. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de organisatiegraad van ondernemers na de Coronacrisis in ieder geval niet is gedaald. Ondernemerscollectieven zijn een belangrijk aanspreekpunt en partners om onze ambities te realiseren. Middels deze wijzigingsregeling willen we een misverstand in de regeling herstellen, waardoor straks aanvragers tot maximaal 70% van de begroting van 2020 gesubsidieerd krijgen met een maximum bedrag van €35.000,00. Het subsidiebedrag wordt ingezet voor de begroting van 2021.

Type besluit: GS-vergadering