Afspraken Windpark Spui

Datum besluit: 17 november 2020


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de laatste stand van zaken rondom Windpark Spui en de afspraken die de provincie heeft gemaakt met de exploitant om de overlast van het windpark te verminderen. Sinds de start van exploitatie van het windpark in 2019 ervaren de omwonenden overlast van het windpark. Maatregelen uit het participatieplan moeten de overlast verminderen. De uitvoering van de maatregelen gaat niet snel genoeg. De provincie heeft met de exploitant afspraken gemaakt over de voortgang.

Type besluit: GS-vergadering