Beantwoording Statenvragen 3684 van FvD over Democratische legitimiteit en verantwoording van het IPO, de RES, de metropoolregio’s en de veiligheidsregio’s

Datum besluit: 17 november 2020


Gedeputeerde Staten hebben op 10 november 2020 de beantwoording van de Statenvragen 3684 van FvD vastgesteld met betrekking tot de Democratische legitimatie en verantwoording van het IPO, de RES, de Metropoolregio’s en de Veiligheidsregio’s.

Type besluit: GS-vergadering