Intentieverklaring uitvoeringsprogramma gebiedsdossier Haringvliet

Datum besluit: 17 november 2020


Het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers benoemd maatregelen om de bronnen voor drinkwater te beschermen. Rijkswaterstaat voert de regie over de gebiedsdossiers waar water wordt onttrokken uit de grote rivieren voor drinkwaterproductie zoals het innamepunt bij het Haringvliet. Rijkswaterstaat heeft de provincie Zuid-Holland gevraagd een intentieverklaring te ondertekenen waarmee zij haar verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor het uitvoeren van de maatregelen in het kader van het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers Haringvliet erkend.

Type besluit: GS-vergadering