Ondertekening City Deal ‘Een slimme Stad, zo doe je dat’

Datum besluit: 17 november 2020


Gedeputeerde Staten hebben besloten om deel te nemen aan de City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat'. City Deals worden afgesloten rond concrete, stedelijke transitie-opgaven. In een City Deal werken partners uit de steden, publiek en privaat, samen met de rijksoverheid aan nieuwe oplossingen, waarbij bestaande praktijken, processen en financieringsmodellen ter discussie staan. De overeenkomst voor deze City Deal wordt samen met zo'n 50 partners ondertekend op 3 december 2020. In deze City Deal gaan we aan de slag met wat digitalisering en technologisering betekenen voor het ontwerpen, inrichten, beheren en besturen van regio’s, steden en dorpen.

Type besluit: GS-vergadering