Vervolgproces regionale energiestrategieën

Datum besluit: 17 november 2020


Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over het vervolgproces van de regionale energiestrategieën. Besluitvorming over de regionale energiestrategie 1.0 moet vóór 1 juli 2021 plaats vinden. Als de vastgestelde energiestrategie daar aanleiding toe geeft zal vervolgens het omgevingsbeleid daarop aangepast moeten worden.

Type besluit: GS-vergadering