Combineren van procedures modules omgevingsbeleid

Datum besluit: 24 november 2020


Gedeputeerde Staten sturen een brief aan Provinciale Staten waarin ze de mogelijkheden aangeven om enkele procedures te combineren. Het gaat om procedures voor aanpassing van het omgevingsbeleid, dat bestaat uit de Omgevingsvisie de Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma. Het combineren van procedures heeft als voordeel dat burgers, bedrijven, gemeenten en andere betrokkenen niet te maken krijgen met meerdere procedures. Er wordt één besluit opgesteld waarin alles overzichtelijk en in samenhang wordt gepresenteerd. In de brief aan Provinciale Staten is aangegeven om welke procedures het gaat.

Type besluit: GS-vergadering