Conceptbrief IPO Ruimte bibliotheken bij lockdown

Datum besluit: 24 november 2020


Openbare bibliotheken zijn belangrijke maatschappelijke instellingen waar iedereen welkom is om zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. De provincie Zuid-Holland ondersteunt de openbare bibliotheken in de provincie bij het vervullen van hun taak via een boekjaarsubsidie aan de provinciale ondersteuningsinstelling Probiblio. Begin 2020 werd het coronavirus, dat COVID-19 veroorzaakt, ook in Nederland geconstateerd. De uitbraak leidde tot voor Nederland ongekende maatregelen, waarbij het maatschappelijke verkeer voor een groot deel werd stilgelegd. Onder meer scholen, universiteiten, cafés, kapperszaken, musea, bioscopen en restaurants sloten op last van de landelijke overheid hun deuren. Ook bibliotheken zijn tijdens gedeeltelijke lockdowns voor een bepaalde periode gesloten. De provincie Zuid-Holland neemt bestuurlijk deel aan de IPO-BAC Cultuur waar bibliotheekwerk onderdeel van uitmaakt. In dit verband is gesproken over het sturen van een gemeenschappelijke brief aan het Ministerie van Algemene Zaken waarin gevraagd wordt om openbare bibliotheken bij toekomstige lockdowns open te houden vanwege hun waarde voor de samenleving. Daarnaast wordt het ministerie met deze brief gevraagd om in brede zin voor de culturele sector te bezien wat mogelijk is om deze sector te ontlasten. Een concept van deze brief ligt nu in alle provincies voor ter instemming.

Type besluit: GS-vergadering