Instelling Selectiecommissie Zuid-Hollands Mediafonds

Datum besluit: 24 november 2020


Gedeputeerde Staten hebben vijf leden benoemd voor de onafhankelijke selectiecommissie van het Zuid-Hollands Mediafonds. Het fonds keert subsidie uit voor journalistieke producties; de selectiecommissie beoordeelt de aanvragen en toetst onder andere op kwaliteit, vernieuwing, impact en de mate van co-productie. De leden hebben allen een journalistieke achtergrond dan wel journalistieke expertise. De leden zijn: Eva Kuit (voorzitter), Esther Habers, Ruurd Oosterwoud, Hugo Schneider en Rocky Tuhuteru.

Type besluit: GS-vergadering