Overlast Heijplaat Rotterdam door afvalverwerker Suez

Datum besluit: 24 november 2020


Naar aanleiding van vliegenoverlast in de Rotterdamse wijk Heijplaat heeft burgemeester Aboutaleb een brief aan de provincie geschreven waarin hij aandacht vraagt voor dit probleem. In het antwoord van Gedeputeerde Staten op deze brief wordt ingegaan op gemaakte afspraken met de bewoners van Heijplaat en de aanstaande aanscherping van de vergunning om de overlast door vliegen terug te dringen.

Type besluit: GS-vergadering