Samenwerkingsovereenkomst Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag

Datum besluit: 24 november 2020


De provincie Zuid-Holland gaat met LdM CV een Samenwerkingsovereenkomst aan over de Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag. In de overeenkomst zijn doelen, verantwoordelijkheden en (financiële) afspraken vastgelegd tussen beide partijen.

Type besluit: GS-vergadering