Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021

Datum besluit: 24 november 2020


Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021 vastgesteld. Deze regeling, waarvoor het Rijk tot 2024 per jaar een bedrag van € 1 miljoen voor alle provincies beschikbaar heeft gesteld, is bedoeld om de kosten te dekken voor het opruimen van gestort afval door drugscriminelen. Deze kosten kunnen door lage pakkans zelden op de vervuiler verhaald worden. Vanwege  gevaren voor het milieu en de gezondheid moet het afval wel verwijderd worden. Voorheen had de provincie Zuid-Holland al een soortgelijke regeling waarop tot en met november 2020 subsidies zijn verstrekt voor het opruimen van drugsdumpingen. Op grond van de nieuwe regeling 2021 kunnen gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, particulieren en andere grondeigenaren die vanaf 3 december 2020 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, hiervoor achteraf een subsidie aanvragen. BIJ12, een uitvoeringsorganisatie in Utrecht, voert namens de provincies de regeling uit.

Type besluit: GS-vergadering