Voordracht J. Baljeu als plaatsvervangend DB-lid DCMR

Datum besluit: 24 november 2020


Het Dagelijks Bestuur (DB) van DCMR heeft een aantal maal geen besluiten kunnen nemen, omdat het minimum aantal aanwezige bestuursleden niet werd gehaald. Hierdoor is het voorgekomen dat vergaderingen werden uitgesteld of dat onderwerpen werden doorgeschoven naar een volgende vergadering. Om te voorkomen dat besluitvorming door het dagelijks bestuur van DCMR wordt vertraagd, wordt gedeputeerde Baljeu voorgedragen als plaatsvervangend DB-lid in het dagelijks bestuur van DCMR. Op deze manier kan mevrouw Baljeu bij afwezigheid van een van de (provinciale) bestuursleden, namens de afwezige bestuurslid haar stem uitbrengen, zodat besluitvorming door kan gaan en geen vertraging optreedt. De overige deelnemers van DCMR (de gemeenten) zullen ieder ook een plaatsvervangend DB-lid voordragen voor hun vertegenwoordigers in het DB van DCMR.

Type besluit: GS-vergadering