Voortgang versterkingsaanpak beheer en onderhoud Beweegbare Kunstwerken november 2020

Datum besluit: 24 november 2020


Gedeputeerde Staten hebben de brief aan Provinciale Staten vastgesteld waarin de Staten worden geïnformeerd over de voortgang van de programmatische aanpak voor de versterking van het beheer en onderhoud van beweegbare kunstwerken. Door het programmatisch organiseren van een versterking van het beheer en onderhoud van beweegbare kunstwerken ontstaat een samenhangende aanpak die overzicht in uit te voeren maatregelen brengt, die focus mogelijk maakt en waardoor gestuurd kan worden op resultaat. Daarnaast wordt men met de brief op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken rondom maatregelen aan de hefbruggen Boskoop, Gouwesluis en Waddinxveen.

Type besluit: GS-vergadering