Afdoening motie 921 aanvullende hinderbeperkende maatregelen N206 ir. G. Tjalmaweg

Datum besluit: 3 november 2020


In de PS-vergadering van 22 april 2020 is motie 921 aangenomen, waarmee GS werd verzocht een pakket aanvullende mitigerende maatregelen voor te bereiden bij de noordelijke tijdelijke ligging van de Tjalmaweg. Samen met een werkgroep, waarin vertegenwoordigers van de directe omgeving zitting hadden, is een pakket samengesteld dat binnen het beschikbare budget kan worden uitgevoerd. GS hebben het uitvoeringprogramma van dit pakket vastgesteld en stellen voor de motie als afgedaan te beschouwen.

Type besluit: GS-vergadering