Beantwoording van de brief van het college van de gemeente Molenlanden

Datum besluit: 3 november 2020


Gedeputeerde Staten heeft een brief beantwoord van het college van B&W van Molenlanden inzake de invulling van het provinciaal toezicht bij de voorbereiding van de begroting 2021. Daarin is het standpunt van GS toegelicht inzake de dekking van de wegvallende jaarlijkse dividend inkomsten.

Type besluit: GS-vergadering