Beantwoording Statenvragen 3668 VVD - De procederende provincie

Datum besluit: 3 november 2020


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen 3668 - "De procederende provincie” vastgesteld. In de beantwoording wordt ingegaan op de gerechtelijke procedures waarin de provincie in de periode 2015-2019 met medeoverheden verwikkeld geweest is.

Type besluit: GS-vergadering