Beantwoording statenvragen 3679 PvdA - Ecologisch bermbeheer Krimpenerwaard

Datum besluit: 3 november 2020


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van Statenvragen 3679 van de PvdA met betrekking tot ecologische bermbeheer in de Krimpenerwaard vastgesteld. Provinciale Staten hebben GS gevraagd of de NVWK (Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard) kan worden betrokken bij het ecologisch bermbeheer. Gedeputeerde Staten geven aan dat de NVWK zowel bij de totstandkoming van het beleid als bij de uitvoering van de werkzaamheden in de Krimpenerwaard betrokken is geweest. Het is nu van belang om de beoogde aanpak (twee keer per jaar maaien, de eerste maaironde na de voorjaarsbloei en de tweede ronde na de zomerbloei) de gelegenheid te geven om zijn werk te doen. Halfjaarlijks zal de ontwikkeling van de berm door de ecoloog van de uitvoerende aannemer in beeld gebracht worden. De uitkomsten van de monitoring zullen met de NVWK en eventuele overige belangstellenden worden gedeeld.

Type besluit: GS-vergadering