Behandelvoorstel motie 875 vervangen aanhef brieven in Beste inwoner

Datum besluit: 3 november 2020


Provinciale Staten hebben een motie ingediend waarin ze vragen of de provincie in haar communicatie met bewoners de aanhef 'Geachte heer, mevrouw' kan vervangen door 'Beste inwoner'. De provincie gaat hier werk van maken en in het vervolg brieven gericht aan groepen bewoners aanheffen met 'Beste inwoner van de provincie Zuid-Holland'.

Type besluit: GS-vergadering