Consultatieronde optiepakketten in Statencommissie BE

Datum besluit: 3 november 2020


Gedeputeerde Staten vragen de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie te reageren met wensen en aandachtspunten op vijf mogelijke maatregelenpakketten. De maatregelenpakketten zijn mogelijke oplossingen voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en versterking van de economie in het gebied rondom de Gouwe. Het gaat daarbij om maatregelen voor wegverkeer, scheepvaart, fietsers en verbetering van bereikbaarheid van openbaar vervoer. De gespreksronde op de maatregelenpakketten is niet bedoeld om definitieve keuzes te maken. Het is een stap in het proces om te komen tot een advies over een samenhangend maatregelenpakket. De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe nemen hierover een besluit in 2021. De colleges van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen vragen hetzelfde aan hun raadscommissies.

Type besluit: GS-vergadering