Manifest Samen aan de slag ... naar een bestuurlijke agenda voor Zuid-Holland

Datum besluit: 3 november 2020


Gedeputeerde Staten hebben het manifest 'Samen aan de slag ... naar een bestuurlijke agenda voor Zuid-Holland' onderschreven met daarin een dringend appèl aan de medeoverheden in Zuid-Holland om vanuit de 1 overheid gedachte beter samen te werken. Het manifest is tot stand gekomen op initiatief van de provincie, de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten en de Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen.

Type besluit: GS-vergadering