Rapportage Burgermeetnet geluid RTHA

Datum besluit: 3 november 2020


Naar aanleiding van een motie ingediend door Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten een verkenning laten uitvoeren naar de wenselijkheid van het organiseren van een burgermeetnet geluid in samenwerking met de bewoners rondom de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het adviesrapport bevat de inbreng van bewoners in de omgeving van de luchthaven. In het advies zijn verschillende alternatieven voor een burgermeetnet Geluid benoemd. Gedeputeerde Staten bieden het advies aan aan Provinciale Staten.

Type besluit: GS-vergadering